Referenzen

Referenzen

Backer OBR Sp z 0.0.

Backer OBR Sp z 0.0. należąca do międzynarodowego koncemu NIBE Industrier, który stanowi grupę firm zlokalizowanych w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Polsce, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Chinach i Meksyku, które łączy wspólna wizja tworzenia na skalę światową rozwiązań dla zrównoważonej energii, z przyjemnością chciałaby poinforrnować, że na nasze zlecenie firma Eurostar Sp. z 0.0. Sp. k. ze Stargardu Szczecińskiego zarządzała jako Inżynier Kontraktu kompleksową rozbudową zakładu elementów grzewczych w Pyrzycach.

Referencje: PDF

MODRA Osiedle

Niniejszym, mamy przyjemność potwierdzić, że Firma „EUROSTAR” Marek Pater, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Podchorążych 35, 73-110 Stargard Szczeciński była Inwestorem Zastępczym zadania inwestycyjnego osiedla mieszkalno-usługowego z parkingiem oraz całą infrastrukturą przy ulicy Modrej w Szczecinie.

Referencje: PDF

Osiedle Bursztynowe

Mamy przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych, iż Firma EUROSTAR Marek Pater Z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Podchorążych 35, pełniła funkcję inżyniera Kontraktu zadania inwestycyjnego "Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Bałtyckiej 16D w Kołobrzegu - Etap ll" o kubaturze całkowitej l0 126 m3, powierzchni zabudowy 586,65 mz i powierzchni użytkowej 3 166.28 mz. Obiekt uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w dn. 06.08.2014. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 czerwca 2016 r.

Referencje: PDF

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

Mamy przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych, iż Finna EUROSTAR Marek Pater z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Podchorążych 35, pełniła funkcję Nadzór Inwestorski-Inżynier Kontraktu zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa terminali pasażerskich - Etap Ill "Obiekt C lotniska w Goleniowie" o kubaturze 25.600 m3 i powierzchni zabudowy 4.280 mi. Inwestycja trwała od 01 czerwca 2005r. do 30 czerwca 2008 r.

Referencje: PDF

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

Mamy przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych, iż Firma EUROSTAR Marek Pater z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Podchorążych 35, pełniła Nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wraz z przebudową technicznych środków poprawy bezpieczeństwa lotniska Szczecin-Goleniów w zakresie budowy nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-gaśniczej i zaplecza technicznego”

Referencje: PDF

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

Wyjątkowe zaangażowanie i modelowa współpraca na linii Zamawiający - Nadzór Inwestorski-Inżynier Kontraktu pozwala nam oceniać Firmę, jako podmiot o wysokiej sprawności organizacyjnej i technicznej, oferujący usługi, które cechuje nalezyta staranność oraz terminowe wykonanie zleconego zakresu rzeczowego Umowy.

Referencje: PDF

12»